111

ÇAGA ÇAGA

0086-13860120847
0086-13860182477

“Kind + Jugend” halkara çagasy ýetginjekler ýarmarkasy Kölnde

IMG_20190920_090425
IMG_20190921_142604

“Kind + Jugend International Baby to Teenage Fair” Köln 2019-njy ýylyň 21-nji sentýabryndan 24-nji sentýabryna çenli başlandy. Bu çaga üçin ýetginjek önümi üçin iň professional sergi boldy.Markanyň köp bölegini ýarmarka gatnaşmak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden çekdiler.Oňa çaga önümleri pudagynyň esasy markasy Graco, Goodbaby, Britax, Newell, Badabulle, Ergobaby, Nuby, Joovy girdi.

IMG_20190919_102736
IMG_20190919_105957
IMG_20190919_110036

“Xiamen Flyone sumkalar Co.Thearmarka üçünji gezek gatnaşmak.täze dizaýn düşünjämizi we hünär hyzmatymyzy görkezmek üçin esasydyrys.Hemmesi täze dizaýnymyz bilen.Biz diňe bir önümi däl, eýsem täze dizaýn düşünjesini hem görkezýäris.

dfgsdfg
3

Thearmarka wagtynda iň köp satylan önümimiz, iň oňat dizaýn nokady sumkanyň açylmagydyr, çagaňyzy gujaklanyňyzda sumkany diňe bir eliňiz bilen açyp bilersiňiz we sumkadan aňsatlyk bilen haryt alyp bilersiňiz.Europeanewropa we ABŞ dollary bazarynda hem oňat garşylandy.

1

Dizaýn düşünjämizi goramak üçin bu dizaýn üçin patent üçin ýüz tutduk.Mundan başga-da, müşderilerimiziň markasyny we abraýyny gorap bileris.

IMG_20190921_115036

Täze dizaýn önümimiz we hünärmen topar hyzmaty sebäpli, stendimiz elmydama pyýada hereket edýärdi, müşderileriň köpüsi gyzyklanýan halta önümini stendimizden tapyp bilerler.we her dürli täze dizaýn düşünjesi üçin bilelikde pikir alyşyp we ösdürip bileris we bazary bilelikde gazanyp bileris.

Hünärli bolsaňyz, tassyklanarsyňyz, tassyklananyňyzdan soň sargyt alarsyňyz.Sergimizdäki sargyt toparymyz üçin iň oňat goldawdyr.