111

ÇAGA ÇAGA

0086-13860120847
0086-13860182477

125-nji kanton ýarmarkasy

125-nji KANTON IRERINE .ETIRIL ON ONN FLYON BAGTLAR
IMG_20190504_211441

125-nji kanton ýarmarkasy, üçünji tapgyr 2019-njy ýylyň 31-nji aprelinden 04-nji maýyna çenli başlandy.Oňa sumkalar we goşlar, egin-eşik, aýakgap önümi goşuldy ...... Kanton ýarmarkasyna dünýäniň dürli künjeklerinden 200 müňden gowrak alyjy gatnaşdy.

“Flyone” sumkalarynyň Kanton ýarmarkasyna 5-nji gezek gatnaşmagy, professional sumkalary öndüriji hökmünde, täze dizaýn düşünjämizi we hünär hyzmatymyzy görkezmelidiris.Önümimize aşgazan sumkasy, egin sumkasy, çalyşýan pad, iş noutbugy sumkasy we çagalar sumkasy girdi.Hemmesi täze dizaýnymyz bilen.Biz diňe bir önümi däl, eýsem täze dizaýn düşünjesini hem görkezýäris.

1
Babyono tanyşdyrylyşy

Täze dizaýn haltalary önüminden başga-da, sergi üçin öz hünärmenler toparymyz bar, hemmesi hünär taýdan taýýarlykly, kompaniýamyzyň tanyşdyrylyş dabarasyny we täze dizaýn düşünjämizi myhmanlarymyza hödürlärler.sergiden soň elmydama gaty gowy tanalýarys.

aýak hereketi 3
Aýak hereketi

Täze dizaýn önümimiz we hünärmen topar hyzmaty sebäpli, stendimiz elmydama pyýada hereket edýärdi, müşderileriň köpüsi gyzyklanýan halta önümini stendimizden tapyp bilerler.we her dürli täze dizaýn düşünjesi üçin bilelikde pikir alyşyp we ösdürip bileris we bazary bilelikde gazanyp bileris.

IMG_20190503_124805

Hünärli bolsaňyz, tassyklanarsyňyz, tassyklananyňyzdan soň sargyt alarsyňyz.Sergimizdäki sargyt toparymyz üçin iň oňat goldawdyr.