111

ÇAGA ÇAGA

0086-13860120847
0086-13860182477

Biz hakda

DESLGN KONSEPT

Lýusen we Hanna maşgala önümlerine üns bermek,
saglygy goraýyş, sagdyn ösüş we sagdyn ýoldaşlyklardan başlap.
estetiki görnüşiň we pragmatiki ulanyşyň utgaşmasyny öz içine alýan her jikme-jiklik.
Qualityokary hilli material, ýokary ussatlyk, ajaýyp jikme-jiklikler we ajaýyp çydamlylyk,
Lýusen we Hanna, elbetde, içerki we daşary ýurtly alyjylary haýran galdyrar.

Ylmy barlaglar

——
Bazary maksat edinýän gözleg we barlag topary
gözleg, netijeli usullary gözlemek

Dizaýn

——
Netijeli dizaýner topary,
ähli taraplaýyn hyzmatlary bermek

Bionika

——
Durmuş pelsepesini beriň,
sagdyn we bagtly ösüş

Erognomika

——
Ergonomiki, üýtgeşik
we amatly önümler

SAGLYK HASABATY

Maşgala gezelençleri üçin, kaka we eje ulanýarlar

kiçijik çaga bilen

SAGLYK ÜÇIN

Bezeg çalşygy, oýunjaklar we beýleki zatlar

gaplamak düşekde ýa-da awtoulagda asylýar

SAGLYK ÖSÜŞ

Sport, iş we gündelik ulanmak üçin

ulalanda

Esasy
——
Quanzhou-da önümçilik bazalary

we içerki şäher

Mysallar
——
50 Nusga ösüşi

aýlyk

Işçiler
——
Jemi 300-den gowrak işçi

HK
——
250,000 PCS aýlyk kuwwaty

Kompaniýanyň gözleg we gözleg meýilnamasy

2-3 gün -
Çykdajylaryň derňewi we sitatany esaslandyrmak
10-12 gün -
Ösüşiň nusgasy
3 gün -
Müşderiniň islegi hökmünde dizaýn çyzgysyny tamamlaň
5 stil -
Aýda iň soňky moda tendensiýalary dizaýny

Müşderilerimiziň käbiri

Toparymyzyň müşderilerimize goşant goşan ajaýyp işleri!